Rusya Federasyonu, Karaçay – Çerkezya Cumhuriyeti İslam Enstitüsü, Cami ve Müştemilatı İnşaatı